ABD´İN ÇÖKÜŞÜ DE MUKADDER!
Tarih: 8.5.2016 18:28:07 / 1097okunma / 0yorum
Selim Çoraklı

 

Bir kısım batılı sosyologlar insanlık tarihinin düz bir çizgide devam etti-ğini söylese de, tarihin akışı içerisinde bunun öyle olmadığını ve inişli çıkışlı devam ettiğini görürüz. Yani tıpkı insanların hayatları gibi milletlerin hayatları da dağ silsileleri gibidir ve onların da sınırlı bir ömürleri vardır.

İbn-i Haldun gibi büyük sosyologlar bu hakikate dikkat çekmek için dev eserler meydana getirmişlerdir. Çünkü Allah (cc) her şeyin üzerine bir fena damgası vurmuştur ve ayetin ifadesi ile bu her şey mutlaka “ölümü tadacak” tır.

Tarihin; doğmuş, yükselmiş ve yıkılarak tarihin tozlu sayfaları arasına kalmış “Roma, Bizans, Sasani, Osmanlı vb.” nice millet ve medeniyetlerin bir resmigeçidi olması şüphesiz bunun en müşahhas misalidir.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de güçlü olan devletlerin gelecekte aynı akıbete uğrayacaklarını söylemek kehanet olmasa gerek. İnsanlığın geleceği uğ-runa tahminde bulunanlar bugünkü güçlü devletlerin yakın bir dönemde tesirle-rini yitirerek güçsüz hale geleceklerini söylemektedir.

Bugün dünyanın her yerine kurduğu sömürü vasıtalarıyla insanlığı acıma-sızca sömüren ABD´nin geleceği de parlak değildir. Bu benim bir temennim de-ğil, aksine kendi sosyologları ve fütüristleri bile itiraf etmektedir. ABD´nin ken-di yıkılışına engel olmak ve diğer toplumların uyanışlarını geciktirme maksadıy-la birbiri peşine piyasaya sürdüğü, “Yeni Dünya Düzeni”, “Tarihin Sonu”, “Medeniyetler Çatışması” gibi çeşitli teoriler gerçek anlamda çöküşe gidişin işaret taşları olmaktan kendini kurtaramamaktadır.

Rabbimiz Kur´an´da, “Ey iman edenler! Hep birlikte itaate girin. Şeyta-nın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır” (Bakara 208) buyurmaktadır. Tefsirciler bu ayeti açıklarken zulüm üzerine binasını kurarak maddi konfor ve sosyal refahta zirveyi yakalayan toplumların hızla yıkılışa gi-deceklerine dikkat çekmiştir. Bu tefsircilerden biri olan Seyit Kutup, “Bu refah ve konforun sonu nereye varıyor. Bu gelişmiş uygar ülkelerdeki maddi kal-kınmanın, Allah´a (cc) imandan yoksun kalplerin sonu ne oluyor?” soruları-nı sorduktan sonra böyle bir topluluğun yıkım tehdidi altında olduğunu belirtmiş ve insanlarının içinde bulunduğu ahlaki ve sosyal çözülmeyi gördükten sonra tefsirinde şu hükmü vermiştir: "Birçoklarının hürriyetin anası, uygar dünya-nın önderi, bilim, ilerleme ve medeniyet ülkesi vs. olarak tanımladıkları Ame-rika aslında büyük bir depodan başka bir şey değildir. Araç-gereç, silah, sana-yi, gıda ve yiyecek deposu olabilir. Ama medeniyet, hürriyet ve ilerleme, ahlak ve yüce değerler için örnek olması asla mümkün değildir. ABD´de durum bu, Rusya´da ise durum daha da feci...”

Seyyit Kutub´un bu ifadelerinin ötesinde iletişimde yaşanan hızlı gelişme-ler de zaten ABD´nin propagandayla gösterilmek istenen güzel yüzünün arkasın-daki çirkinliği, yani bir manada darmadağın olmuş dini değerlerini, sosyal, eko-nomik ve ahlaki ölçülerini ve akla hayale gelmeyen çılgınlıklarla dolu putlaşmış

zihniyetlerini bütün gerçekliğiyle gözler önüne sermekte ve onun yıkılışa giden bir görünüm arz ettiğini ortaya koymaktadır. 

ABD´nin genel manada askeri, siyasi, ekonomik ve benzeri konulardaki durumunun hiçte dıştan göründüğü gibi parlak olmadığını, “dışı sağlam, içi kof bir devi” andırdığını 30 yıl önce ünlü Fransız Müslüman düşünür Roger Gara-udy şu sözleriyle ortaya koymuştur: “ABD, tarihinin entropik safhasına girmiş-tir. Yani Dallas Amerika´sı dışındaki öbür Amerika, artan sefalet yüzünden bir iç parçalanmaya doğru gitmektedir. Bu sefalet, yoksulluk eşiğinin altında yaşa-yan 33 (şimdi 70 milyon) milyon nüfusuyla giderek vahimleşmektedir. Uyuşturu-cu, rüşvet ve ihtikârcı asalaklık yüzünden de toplumsal bir kokuşma söz konusu-dur. ABD´nin çöküşünü hızlandıran amillerin en büyüklerinin uyuşturucu, rüş-vet, ahlaksızlık ve ırkçılık olduğunu artık herkes görüyor.”

“Küfür devam eder, ama zulüm asla devam etmez. Bütün gayeleri em-peryalist bir anlayışla acımasız bir şekilde dünyayı sömürmek olan ABD´nin de bu yıkılıştan yakasının kurtaramayacağı açıktır. Çünkü ABD´deki sistem yalnız-ca silahlarının teknik gücüyle, çevresindeki devletlere sınırlı egemenlik dayata-rak ve tekelini elinde bulundurduğu müdahale hakkını kullanmayı onlara kabul ettirerek bir süre daha ayakta kalmaya çalışıyor. Gerektiği zaman da bu müdaha-le hakkını, BM, IMF veya Dünya Bankası gibi kendi emrindeki sömürge kuru-luşlarının maskesi altında gizleyerek insanî müdahaleler şeklinde yürürlüğe ko-yuyor. Bir anlamda “Pazar tektanrıcılığı” mantığıyla dünyaya adeta bir düzen-sizlik aşılayan ABD´nin geleceğinin parlak olmadığı açıktır.

Tek kutuplu dünyanın efendisi olmaya çalışan ABD´nin dünya genelinde meydana gelen kargaşaların ve katliamların baş sorumlusudur. ABD, Dünyaya hakim olmak için ortaya koymaya çalıştığı sistem ve bunlara bağlı olarak üretti-ği kavramlarla kendisine baş eğmeyen toplumları da sömürmenin yollarını ara-maktadır.

ABD´nin sosyal yapısını incelediğimizde uyuşturucu, ahlaksızlık, rüşvet, ırkçılık ve benzeri her türlü şerrin hükümferma olduğu bir toplumu görüyoruz. Bugün kırk milyon ABD vatandaşının karton evlerde barındığı haberleri sık sık gazetelerde çıkıyor. ABD´nin en büyük zaafı, hiçbir ruh taşımaması ve silahları-nın üstünlüğü sayesinde üretimi ve tüketimi artırmaktan öte, insanın geleceği için ortak bir projeye sahip olmamasıdır.

Amerikan yöneticilerinin dünya egemenliği iradesi, vahşice silahlanışı, pazarlarını ele geçirmek için bütün milletlere dayatılan liberalizm ikiyüzlülüğü, terörizme karşı mücadele bahanesiyle, kendisinin insanlığa karşı işlenmiş suçla-rını haklı çıkarmak için, peşpeşe ilan ettiği bir şer imparatorlukları iblisliği yü-zünden, yüzyıllık bir Amerikan rüyası hayali, Amerikan kâbusuna dönüşmüştür.

Biz görür müyüz görmez miyiz bilmem ama bildiğim bir gerçek var; oda tarihin çok kısa bir zaman içinde bugün dünyayı acımasız ve zalimce sömüren ABD ve ona benzer sistemlerin tek tek yıkılacağına şahitlik edeceğidir. Allah´a inanan insanlar olarak bu hususta ümidimiz sonsuzdur.

Anahtar Kelimeler: ÇÖKÜŞÜ, MUKADDER
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
ADI GİBİ ARİFTİ OZAN ARİF (19 Şubat 2019 - Salı)
İSLAMCI AYDINLARIN ÇIKMAZI! (07 Şubat 2019 - Perşembe)
Siyasi Dalkavuklar / Dalkavuklukları (15 Ocak 2019 - Salı)
YÖNETİCİLERİMİZ BİZDEN Mİ? (20 Aralık 2018 - Perşembe)
AK PARTİ AKP´LEŞİR Mİ? (04 Aralık 2018 - Salı)
Medeniyet Tasavvurumuz (22 Kasım 2018 - Perşembe)
Ahlaksız Siyaset Olurmu? (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
Kanunlar Siyaselire İşlemiyor´mu? (05 Ekim 2018 - Cuma)
FETÖ GÜNAHINDA YALNIZ DEĞİL!!! (18 Eylül 2018 - Salı)
Aldatanlar Ve Aldananlar (19 Ağustos 2018 - Pazar)
Müslümanların Paradoksları (27 Temmuz 2018 - Cuma)
Erdoğan Büyük Oyunu Bozdu! (28 Mayıs 2018 - Pazartesi)
Fetöyü Paşa Yapıp Afedelim !!! (02 Mayıs 2018 - Çarşamba)
Şehid Muhsin Reis (26 Mart 2018 - Pazartesi)
İslam´ın Güncellenmesi (10 Mart 2018 - Cumartesi)
Küresel Terörist Fetulşeytan (29 Ocak 2018 - Pazartesi)
İtiraf Ediyorum Ben de Enayilik Ettim ! (25 Ocak 2018 - Perşembe)
Necip Fazıl İstismarcılığı ! (20 Aralık 2017 - Çarşamba)
Katliamları Muharref Tevrat Emrediyor! (08 Aralık 2017 - Cuma)
Müslüman Müslüman´a Güvenir mi? (19 Kasım 2017 - Pazar)
Diktatörler/Diktatörlük (07 Ekim 2017 - Cumartesi)
Akıl Tarikatı ve Mürşidi (17 Eylül 2017 - Pazar)
Bizim(!) Medyadan Portreler!!! (24 Ağustos 2017 - Perşembe)
Utandım Tiksindim Ve Korktum !!! (24 Temmuz 2017 - Pazartesi)
Fetö´nün Pisikolojik Savaş Taktikleri !!! (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
Fetönün Yeni Şeytanlıkları (03 Haziran 2017 - Cumartesi)
Bylock Mit Operasyonu´mu ? (26 Mayıs 2017 - Cuma)
Ordu Milletten TSK´ile Evrildik (18 Mayıs 2017 - Perşembe)
Bu Mücadeleleyle Fetö´yü Yenebilirmiyiz (24 Nisan 2017 - Pazartesi)
Düşmanı Küçük Gören Kaybeder (01 Nisan 2017 - Cumartesi)
Üst Akıl´mı Çukur Akıl´mı ? (13 Mart 2017 - Pazartesi)
Ulu Hakan Abdul Hamit Han (28 Şubat 2017 - Salı)
Neden ´´Evet´´Diyorum? (17 Şubat 2017 - Cuma)
Alimim!Alimsin!Alim? (07 Şubat 2017 - Salı)
Dinini Davasına Kurban Edenler (24 Ocak 2017 - Salı)
Terörist Değilmiş (08 Ocak 2017 - Pazar)
TBMM Darbe Komisyonu Konuşmam (20 Aralık 2016 - Salı)
ABD mi Büyük (Hâşâ) Allah mı? (21 Kasım 2016 - Pazartesi)
Karizmatik Liderler İslam´ın Neresinde ? (28 Eylül 2016 - Çarşamba)
Değişen Toplumumuz Nereye Gidiyor (19 Eylül 2016 - Pazartesi)
Vahiy Akılsız Anlaşılmaz! (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
Mehti Ve Mesih İnancı Fetöler Doğuruyor (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
İstihbarat Ağındaki Köstebek:Hocia (12 Ağustos 2016 - Cuma)
Kısır Darbeler Ülkesi! (04 Ağustos 2016 - Perşembe)
Darbe Ahlaksızlığı! (28 Temmuz 2016 - Perşembe)
Akılcılığın Öncüsü Büyük İmam (13 Temmuz 2016 - Çarşamba)
Çağımızda Bir Alperen: Arvasi (03 Temmuz 2016 - Pazar)
Dertlerimiz Bıraktığı Gibi! (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
YESEVÎLİK RUHU VE ÖĞRETİSİ (11 Haziran 2016 - Cumartesi)
HOLOKOSTCU ALMANLAR! (06 Haziran 2016 - Pazartesi)
Kürt Meselesi İslam´la Çözülür (30 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Makedonya´da Bir Türk Yapılanması: (14 Mayıs 2016 - Cumartesi)
Fitnebaşı İngilizler (21 Nisan 2016 - Perşembe)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:34 08:20 13:17 15:37 17:55 19:29
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Röportaj Tüm Roportajlar
1495 Şehzade Cem öldü.
1848 Fransa´da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.
1908 Dr. Galip Üstün tarafından "Topkapı Fukaraperver Cemiyet´i" kuruldu.
1942 769 Romanyalı Yahudiyi taşıyan Struma vapuru Karadeniz´de batırıldı, yalnız bir yolcu kurtulabildi. Romanyalı Yahudiler Nazi işgalinden uzaklaşmak ve Filistin´e göç etmek istiyorlardı. Türkiye kabul etmeyince Karadeniz´e geri dönmek zorunda kalmışlardı.
1954 stanbul´da sıcaklık -6 dereceye düştü. Tuna Nehri´nden koparak Karadeniz´e ulaşan ve daha sonra İstanbul Boğazı´na inen buzlar Boğazı ve limanı kapladı. Deniz trafiği durdu.
Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırırsanız hızlıca donacaktır.

Püf noktası
İran´da, Korkusunu Bastırmak Ve Sıkıntılarından Kurtulmak İçin Madeni Nesneleri Yiyen Genç Kızın Karnından Ameliyatla Yarım Kilogram Ağırlığında Metal Parçalar Çıkarıldı.

İlginç bilgiler