Akşener´in Abdulhamit Düşmanlığı
Tarih Abdulhamit Han´ın Osmanlı için yaptığı hizmetleri altın harflerle yazarken, ona düşmanlık edenleri de çöplüğüne mahkûm edecektir.
Tarih: 25.5.2022 09:21:10 / 69okunma / 0yorum
Selim Çoraklı

 

 

Selim Çoraklı

 

Kendini “milliyetçi ve ülkücü” olarak pazarlayan İYİ Genel Başkanı Meral Akşener´in “Gezi hayranlığı” ve “Abdulhamit düşmanlığı” nedense bir türlü bitmiyor. Gezicilerin ve Osmanlıyı yıkan İttihatçıların avukatlığına soyunan Akşener´in, CHP sayesinde alacağı üç beş oy için Osmanlı´yı hedefe koymaktan çekinmediğini hayret ve ibretle seyrediyoruz.

Akşener´in bu “Hedefe gitmede her yol meşrudur.” düşüncesini acaba “Makyavel´den mi, yoksa bunu ülkemizde en iyi uygulayan Gülen´den mi kaptı?” diye sormak herhalde hakkımızdır.

Sen kalk, Kayı tamgasını parti amblemi olarak kullan ama sonra Kayı boyundan gelen ve Osmanlı´nın yıkılış sürecinde devleti 33 sene ayakta tutmayı başaran Abdulhamit Han´a kin kus; bunu hangi anlayışla telif edebiliriz ki?

Erdoğan´a olan kinini Abdulhamit üzerinden ortaya koyan Akşener, “Bugünün Abdulhamid´i Erdoğan´dır. Bugün var olan şey Abdulhamit dönemi istibdattır.” Diyerek acaba kendisinin de dişi Emanuel Karasso rolüne mi büründüğünü mü itiraf etmiş oluyor?

Bu arada Karasso deyince aklımıza bir slogan geliyor. “Her şey güzel olacak” sloganı Osmanlı Cihan Devletinin yıkılışında en mühim rollerden birini oynayan Yahudi Emanuel Karasso´ya aittir. (Bu slogan son yıllarda en çok kullanan kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu da bu arada hatırlatalım.)

Abdulhamit ile Erdoğan´ı özdeşleştirerek politik atak yapmaya çalışan Akşener´in kendisi tarihçi olsa da tarih bilgisi aslında çok yüzeyseldir. Bu bilgisizliğini daha önce de terörist Selahattin Demirtaş´ın çizgisini beğenen Ekrem İmamoğlu´nu Fatih Sultan Mehmet Han´a benzeterek de sergilemişti.

Akşener´in Abdulhamit düşmanlığı geldiğini iddia ettiği “Milliyetçi-Ülkücü” kültürel kökenden kaynaklanmadığı açıktır.

Çünkü bu kesimin fikir adamları Abdülhamid´in Osmanlı Cihan Devleti için ne büyük hizmetler yaptığından her zaman övgüyle bahsetmişlerdir.

Milliyetçilerin büyük fikir adamlarından biri olan Prof. Dr. Erol Güngör, “Tarihte Türkler” isimli kitabında Abdulhamit Han için şu fikirleri tarihe not düşer:

“Tarihimizin çok büyük şahsiyetlerinden biri olan 2. Abdulhamit Han´dır. Maalesef ki; çoğu Türk milletinin can düşmanı olan Ermeni ihtilalcileri tarafından atılan iftiralar pek çok Türk aydınının kafasına yerleşmişti. İttihatçılar onun kıymetini çok geç anladılar. Muhaliflerin başı olan Ahmet Rıza Bey bile, Cumhuriyet döneminde yazdığı hatıralarında ona övgüler düzdü. Bu korkunç pişmanlığın en açık örneklerinden biri de, meşhur filozof Rıza Tevfik Bey´in pişmanlığını belirtmek için kaleme aldığı ‘Sultan Abdülhamit Han´ın Ruhaniyetinden İstimdat´ isimli uzunca şiiridir.”

Erol Güngör´ün adını bahsetitği şiirin bir bölümü aynen şöyledir:

Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?

Feryadım varır mı bârigâhına?

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,

Şu nankör............ bak günahına.

 

Tarihler ismini andığı zaman,

Sana hak verecek, ey koca Sultan;

Bizdik utanmadan iftira atan,

Asrın en siyasi Padişahına.

 

´Padişah hem zalim, hem deli´ dedik,

İhtilâle kıyam etmeli dedik;

Şeytan ne dediyse, biz ´beli´ dedik;

Çalıştık fitnenin intibahına.

 

Divane sen değil, meğer bizmişiz,

Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz.

Sade deli değil, edepsizmişiz.

Tükürdük atalar kıblegâhına.

 

Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena,

Bir sürü türedi, girdi meydana.

Nerden çıktı bunca veled-i zinâ?

Yuh olsun bunların ham ervâhına!

 

Abdulhamit Han´ın, İttihat Terakki mensuplarınca iktidardan indirilirken tebliğ için gelenlerin içinde bir Türk bulunmaması da çok ibretlik bir hadisedir. Sultan Abdülhamid´e hal edildiğine dair tebliği yapan heyet içinde Ermeni Aram Efendi, Laz Arif Hikmet, Selanik mebusu Yahudi Emanuel Karasso ve Draç mebusu Arnavut Esad Toptani vardı. Neredeyse heyettekilerin hiçbiri Türk değildi ve bu durum kotarılmak istenen oyunun rengini açık biçimde ortaya koyuyordu.

Akşener´in hayranlık duyduğu İttihat Terakki yaptığı yanlışlarla koskoca Osmanlı Cihan devletinin yıkılışını hazırlamıştır. Akşener´in “Başbuğum” dediği Alpaslan Türkeş´in İttihat Terakki hakkında yaptığı aşağıdaki konuşma yüzünün kızarmasına vesile olur mu acaba?

“İttihat ve Terakki Fırkası var. Enver Paşalar var, Talat Paşalar var, Cemal Paşalar var. Birçokları bunları çok beğenirlerdi. Efendim çok dürüst adamlardı, çok doğru adamlardı. Bak Enver Paşa gitti, Türkistan´da şehit oldu. Ama koca Osmanlı Devletini yıktıktan sonra neye yarar? 1908´de geldi İttihat ve Terakki iktidar oldu. Onlar iktidar olduğu zaman Arnavutluk Osmanlı Devletine bağlıydı. Osmanlı Devletinin sınırları Adriyatik Denizindeydi. Rumeli bizim elimizdeydi. Selanik, Manastır, Kosova hepsi bizim idaremizdedir. Libya ve Çad bizdedir. Yani sınırımızın bir ucu Afrika´nın ortasında, Ekvator çizgisindedir. Arabistan, Yemen bizdedir. 1908´de Osmanlı Devletinin bir ucu Hint Okyanusundadır. 10 sene sonra 1918´de hepsi gitmiştir, Anadolu da işgale uğramıştır. Anadolu´da tehlikededir. İşte İttihat ve Terakki, işte Enver Paşa, işte Talat Paşa, işte Cemal Paşa. Efendim çok vatanseverdiler. Çok dürüsttüler, hırsız değillerdi, bilmem ne değillerdi. Ama komitacıydılar. Komitacılıkla devlet adamlığı farklı şeylerdir. Bize akıllı, ileriyi gören devlet adamları lazım. Milletini tanıyan, tarihini bilen, kudretli devlet adamları lazım."

Akşener fikren yetiştiğini söylediği ve peşinden gittiğini iddia ettiği kişilerin Abdulhamit hakkındaki fikirlerinden de bihaberdir. Nihal Atsız´ın Abdulhamit Han için, “Gök Sultan Ulu Hakan” demesinden de habersizdir!

Abdulhamit hakkında 1956 yılında yazdığı ve 1982 yılında da Orkun dergisinde (Sayı:6 Aralık 1982, s.14-16) yayınlanan yazısından bir bölüm de Abdulhamit ile ilgili şunları söylemektedir:

“Sultan Hamid, ‘Kızıl´ değil ‘Gök Sultan´dır. Herkeste bulunması mümkün ufak tefek kusurlarım şişirip erdemlerini inkâr etmekle ne Türk tarihi, ne de Türk milleti bir şey kazanır. İsmail Safa, İngiliz-Boer savaşında, İngilizlerin bir başarısını, onların elçiliklerine giderek tebrik ettiği için, Sultan Hamit tarafından, haklı olarak, sürgün edilmiştir. Belki İsmail Safa, o zaman, İngilizlerin nasıl bir Türk ve Müslüman düşmanı olduğunu

bilmiyordu. Fakat geniş haber alma imkânları ile her şeyi bilen Sultan Hamit, memleket aydınlarının düşman elçilikleriyle temasına müsaade edemezdi.

Şimdi insafla düşünülsün: Hiçbir sebep yokken, sırf yurtlarındaki elmas madenlerini zapt etmek için, bir avuç Boer´e büyük ordularla saldıran İngiltere´yi tebrik etmek hangi hürriyetçilik anlayışının sonucudur? O günkü İngiltere´yi Boerleri yendi diye tebrik etmekle, bugünkü Moskofları Finlere karşı başarılarından dolayı alkışlamak arasında ne fark vardır?

Merhum Gök Sultan Abdülhamit Han, bütün hayatında bir fikir, devleti ayakta tutmak ve hazırlanmak için yaşadı. Siyasî dehası ile Avrupa´yı ve Moskofu oyalıyor, bir yandan da demiryolu ve okul ile Türk milletini kuvvetlendirmeye çalışıyordu.

Sultan Hamit ile onun düşmanları olan hürriyetçileri ölçüştürmek için, yalnız şu noktaya bakmak yeter: Hürriyet kahramanları (!), hürriyeti yok edip yüzlerce masumu astırdıktan sonra kaçtılar. Gök Sultan, bir tek siyasi idam yapmadan yaşanan korkunç siyasi güçlükleri atlatarak 33 yıllık saltanatında devleti ayakta tuttuktan sonra tahtından indirilirken, Moskof çarının Rusya´ya davetini; Selânik´ten Alman gemisiyle İstanbul´a gelirken de Alman İmparatorunun davetini reddederek vatanında bir sürgün ve mahpus gibi yaşamayı tercih etti

Türkiye, dört sınırında yangınlar olan bir ev, Sultan Hamit, o yangınların eve bulaşmaması için hızla koşarak ateşe su serpen, kum döken ve keçe kapatan bir savunucu idi. Bu koşuşmaları sırasında yoluna çıkan bir iki çocuğa çarpıp düşürdüyse, suç onun değildir. Çünkü yurdun çevresinde yangınlar göğe yükseliyor ve Gök Sultan, alevleri içeri sokmamak için didiniyordu.

Ve sokmadı da…

Ne diyelim? Durağı cennet olsun.”

Akşener Erdoğan üzerinden Abdülhamit´e saldırıp onu küçüksemeye çalışmasa da gözünü güneşe kapatan ancak kendisine gece yapar. Elmasın değerini ancak elmastan anlayanlar bilir.

Prens Bismarck´ın Abdulhamit hakkındaki şu sözleri onu küçümsemeye çalışan Akşener gibilere en güzel tokat mesabesindedir:

“Dünyada 100 gram akıl varsa, bunun 90 gramı Abdülhamit Han´da, 5 gramı bende, kalan 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir.”

İngiliz subay ve daha sonra ise Osmanlı Donanması´nda amiralliğe kadar yükselmiş bulunan Henry Woods Paşa´nın Abdulhamit hakkında söyledikleri de Akşener gibi düşünenleri yalanlayacak mahiyettedir:

“Bana göre Sultan Abdülhamit, gelmiş geçmiş Osmanlı padişahları arasında en müstesna mevkii işgal edenlerden biridir. Osmanlı Devleti´nin kuruluşundan beri gelen en başarılı hükümdarlardandır. Çok sakin ve gösterişten uzak bir halde yaşardı. Bir meseleye çözüm ararken, mütehassıslarını dinler, ancak onların fikirlerine esir olmazdı. Şehzade iken de akıllı, nazikti ve İstanbul´a gelen seçkin Avrupalılar kendisini ziyaret etmek isterlerdi.”

Tarihin altın harflerle yazdığı bir Gök Sultan´a düşman olmak, ancak aptalların/gafillerin işidir deyip geçeriz. Ona düşmanlık besleyenler tarihin çöplüğünde yerini alırken Sultan Abdülhamid Han´ın davası, kıyamete kadar yaşayacaktır.

Abdulhamit Han´a yapılan saldırılar üzerine bir açıklama yapan Devlet Bahçeli´nin söyledikleri de meselenin izaha kavuşması için önemlidir.

“Hiçbir Osmanlı hükümdarı kendi çıkarını devletinin çıkarının üstünde görmemiştir. Oğuz boyundan hain çıkmamıştır çıkmayacaktır.

Sultan Abdülhamit´ten kim rahatsız oluyorsa tedavi edilmemiş kuyruk acısı vardır. Onu sevmeyenler Siyonistler, sömürgeciler, Ermeni çetecilerdir.

Abdülhamid´i müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Onu sevenler ona yetecek, Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır.”

Yazımızı Yunan Kraliyet ailesinden Prens Michel De Grèce´nin Abdulhamit hakkındaki düşünceleri ile bitirelim:

“Genç yaşta tahta çıktığı zaman öylesine mücadele eder, öylesine saldırılara göğüs gerer ve öylesine vuruşur ki sonunda Avrupa devletleri tahtta Sultan Abdülhamid bulunduğu müddetçe Osmanlı Devleti´ni yok edemeyeceklerini anlarlar. Onun için Sultan Abdülhamid´i devirmek için ellerinden geleni yaptılar ve tahttan indirdiler. Sultan Abdülhamid düşürülür düşürülmez İngiltere, petrol kuyularının üzerine atıldı. İngiltere, çoktandır bu petrol kuyularına gözünü dikmişti. Petrol, yüzyılımızın başında emperyalizmin ana maddelerinden birini oluşturuyordu.”

Tarih Abdulhamit Han´ın Osmanlı için yaptığı hizmetleri altın harflerle yazarken, ona düşmanlık edenleri de çöplüğüne mahkûm edecektir.

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Akşener, Abdulhamit, Düşmanlığı
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Dini Hayatımızdaki Paradokslar! (29 Haziran 2022 - Çarşamba)
BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK! (21 Haziran 2022 - Salı)
Bu Kafayla Fetöyü Bitiremeyiz! (13 Haziran 2022 - Pazartesi)
Her Şey Birbirine Karışmış! (05 Haziran 2022 - Pazar)
Aklını Kullanmayan Zavallı İnsan! (16 Mayıs 2022 - Pazartesi)
FETÖ´DEN AYRILIŞ TRAVMALARI (09 Mayıs 2022 - Pazartesi)
AKIL SAHİPLERİNİN KİTABI! (18 Nisan 2022 - Pazartesi)
DERİN MİLLETİN TEMSİLCİSİYDİ (23 Mart 2022 - Çarşamba)
Hayalin Gerçeğe Yolculuğu (28 Şubat 2022 - Pazartesi)
Emevi Zihniyeti Ölmemiş! (24 Şubat 2022 - Perşembe)
FETÖ Mahkemelerimden Anekdotlar (15 Şubat 2022 - Salı)
İslam´ın Ilımlısı Radikali Olmaz! (26 Ocak 2022 - Çarşamba)
Cahil Alim Ve Politik Kılıklılar! (20 Ocak 2022 - Perşembe)
Fetökulli Algı Yöntemleri (17 Ocak 2022 - Pazartesi)
SİZDE DE HURUFİLİK VAR MI? (04 Ocak 2022 - Salı)
ASKERDE AKİF´İ ANMAYA KALKTIK!! (28 Aralık 2021 - Salı)
Türkler Hurafeyi Sever ve İnanır! (21 Aralık 2021 - Salı)
DARBE ALGISINA İTİRAFÇI TOKADI (15 Aralık 2021 - Çarşamba)
SİZİ HANGİ EVLİYA KURTARACAK? (06 Aralık 2021 - Pazartesi)
SEZAİ KARAKOÇ İSTİSMARCILARI! (27 Kasım 2021 - Cumartesi)
AKIL SAĞLIĞIMIZ YERİNDE Mİ? (26 Kasım 2021 - Cuma)
ALİ BULAÇ FARK EDEMEMİŞ? (15 Kasım 2021 - Pazartesi)
LÜTFÜ TÜRKKAN MORON MU? (08 Kasım 2021 - Pazartesi)
KUR´AN TEMELLİ AKILCI YOL (05 Kasım 2021 - Cuma)
ŞEYTANİ DİYALEKTLER (26 Ekim 2021 - Salı)
Adaletli Bir Dünya Mümkün mü? (16 Ekim 2021 - Cumartesi)
Ak Partideki Kibir ve Gurur Hastalığı! (11 Ekim 2021 - Pazartesi)
TERÖRİST ÜLKÜ OCAKLARI! (30 Eylül 2021 - Perşembe)
ERDOĞAN VE FETÖ SONRASI!!! (29 Eylül 2021 - Çarşamba)
YENİ EBUZER´LERE İHTİYACIMIZ VAR! (19 Eylül 2021 - Pazar)
FETÖYE TAPINANLARIN PROFİLİ (06 Eylül 2021 - Pazartesi)
COVİT İLE ZALİMLEŞENLER! (25 Ağustos 2021 - Çarşamba)
MUHALEFETİN MİTOMANİLİĞİ! (14 Ağustos 2021 - Cumartesi)
Tarikatcı, Nurcu, Şucu, Bucu! (03 Ağustos 2021 - Salı)
ÇAĞDAŞ, YANDAŞ, FONDAŞ MEDYA! (26 Temmuz 2021 - Pazartesi)
FETÖ´NÜN AHLAKSIZLIKLARI BİTMEZ! (06 Temmuz 2021 - Salı)
TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ? (29 Haziran 2021 - Salı)
İKTİDARA MUSALLAT OLAN KILIÇ! (17 Haziran 2021 - Perşembe)
EN BÜYÜK EŞKİYA (MAFYA) KİM? (10 Haziran 2021 - Perşembe)
MAFYASIZ TÜRKİYE MÜMKÜN MÜ? (23 Mayıs 2021 - Pazar)
BENİM MAFYAM SENİNKİNİ DÖVER! (11 Mayıs 2021 - Salı)
KADİR GECESİ HAKKINDA ÇELİŞKİLER (08 Mayıs 2021 - Cumartesi)
SAĞLIĞIMIZLA KİM OYNUYOR? (03 Mayıs 2021 - Pazartesi)
KUYRUKLARI HEP HAVA DA AMA! (25 Nisan 2021 - Pazar)
POLİTİK ARENADAKİ PARTİ VE PARTİCİKLER! (12 Nisan 2021 - Pazartesi)
FETÖ´YÜ DEVLET ERKİ BESLİYOR! (07 Nisan 2021 - Çarşamba)
ERDOĞAN SONRASI FETÖ NE YAPAR? (11 Mart 2021 - Perşembe)
MAHREMİN MAHREMİ FETÖKULLİ İŞLER! (03 Mart 2021 - Çarşamba)
AŞK ELMA ŞEKERİNE BENZER! (21 Şubat 2021 - Pazar)
FETULLAH´IN MÜNAFIKLIĞI VE TİLMİZLERİ (10 Şubat 2021 - Çarşamba)
HANİ YARGIDA FETÖ BİTMİŞTİ! (28 Ocak 2021 - Perşembe)
BİREYİ YOK EDEN KATİL YAPILAR (16 Ocak 2021 - Cumartesi)
YAZARLAR SAHTEKÂRLIK YAPARSA! (09 Ocak 2021 - Cumartesi)
MÜNAFIK İNSİ ŞEYTAN! (31 Aralık 2020 - Perşembe)
"PKK/HDP VE FETÖ ORTAK ALGISI" (19 Aralık 2020 - Cumartesi)
İNSANIZ İŞTE! (15 Aralık 2020 - Salı)
Sağlıkta Küresel Çete Oyunlar (04 Aralık 2020 - Cuma)
FETÖNÜN İŞLEDİĞİ CİNAYETLER (30 Kasım 2020 - Pazartesi)
POLİTİK ALAN ÇOK KİRLİ! (23 Kasım 2020 - Pazartesi)
FETÖ Mahkemelerinde Yaşadıklarım (18 Kasım 2020 - Çarşamba)
Boykot Ve Kandil Aforizmaları (30 Ekim 2020 - Cuma)
ADI MİLLİ AMA KENDİ ZAVALLI! (23 Ekim 2020 - Cuma)
CEHENNEME PASAPORT KESEN MEZHEPLER? (12 Ekim 2020 - Pazartesi)
ÂLİM OL Kİ ÖLMEYESİN (28 Eylül 2020 - Pazartesi)
ACELECİ, CAHİL VE ZALİM! (21 Eylül 2020 - Pazartesi)
Şeytan´ın Dünya Merkezleri! (14 Eylül 2020 - Pazartesi)
DİNSEL VE CİNSEL TACİZCİLER! (10 Eylül 2020 - Perşembe)
BU NE SİYASİ AYAKMIŞ BE! (29 Ağustos 2020 - Cumartesi)
HADİS KÜLLİYATINI OKURKEN DEHŞETE KAPILDIM! (20 Ağustos 2020 - Perşembe)
POLİTİKACILARA GÜVENİYOR MUSUNUZ? (13 Ağustos 2020 - Perşembe)
AYRILIK RAHMET OLABİLİR Mİ? (29 Temmuz 2020 - Çarşamba)
YENİ FETÖLERE FISRAT VERMEYELİM (22 Temmuz 2020 - Çarşamba)
MİDE BULANDIRAN SORULAR! (15 Temmuz 2020 - Çarşamba)
AYASOFYA AÇILDI DA! (14 Temmuz 2020 - Salı)
ARINÇ FETÖCÜ DEĞİLSE! (01 Temmuz 2020 - Çarşamba)
FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR!!! (16 Haziran 2020 - Salı)
BAĞIRSAK DÜĞÜMLEMESİ Mİ OLDUK? (19 Mayıs 2020 - Salı)
YA SOSYAL MEDYA OLMASA! (17 Mayıs 2020 - Pazar)
FETÖ İTİRAFLARINDAKİ SIR (09 Mayıs 2020 - Cumartesi)
FETÖYE HALA KİMLER HİZMET EDİYOR? (22 Nisan 2020 - Çarşamba)
DEVLET HERKESİ AFFEDEBİLİR Mİ? (17 Nisan 2020 - Cuma)
KUL AZMAYINCA BELA GELMEZ! (07 Nisan 2020 - Salı)
SİYASAL İSLAM VEYA İSLAMCILIK İLLÜZYONU (02 Nisan 2020 - Perşembe)
SAİD NURSİ TÜRK DÜŞMANI MI? (26 Mart 2020 - Perşembe)
VİRÜSTEN DEĞİL ALLAH(cc)´TAN KORK! (16 Mart 2020 - Pazartesi)
SİYASİ ALANDA FETÖ VALSI (09 Mart 2020 - Pazartesi)
FETÖ´DEN KORKAN KORKAKLAR! (02 Mart 2020 - Pazartesi)
ÜLKÜCÜ AHLAKLI OLUR! (20 Şubat 2020 - Perşembe)
İHANET HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR (04 Şubat 2020 - Salı)
TELİF HAKKI KUL HAKKIDIR (13 Ocak 2020 - Pazartesi)
İSLAM ŞAİRİ AKİF (30 Aralık 2019 - Pazartesi)
ÜLKÜCÜ BİRLİK NASIL SAĞLANIR? (23 Aralık 2019 - Pazartesi)
HİÇ ŞİRK KOŞUYOR MUSUNUZ? (18 Aralık 2019 - Çarşamba)
YENİ TERÖR ÇEŞİDİ: SOFİSTİKE TERÖR (11 Aralık 2019 - Çarşamba)
İŞGAL EDİLMİŞ ZİHİNLER! (02 Aralık 2019 - Pazartesi)
HORTUMUN MUSLUĞU YASALARDA (28 Kasım 2019 - Perşembe)
FETULLAH´A HAKSIZLIK ETMİŞİZ!!! (18 Kasım 2019 - Pazartesi)
KAZAK ERKEK MİSİNİZ!!! (13 Kasım 2019 - Çarşamba)
KURDUN ARKASINDAN BİN ÇAKAL HAVLAR (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
KHK´LAR TAM BİR FACİA İMİŞ!!! (01 Kasım 2019 - Cuma)
BARIŞ PINARI KİMLERİN KİMYASINI BOZDU? (12 Ekim 2019 - Cumartesi)
ÜLKÜCÜLER BİRLİK OLABİLİR Mİ? (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
ASRIN MÜHRÜ ÇAMLICA CAMİİ (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
AK PARTİ AFORİZMALARIM (20 Eylül 2019 - Cuma)
FETÖ´DEN AYRILANLARIN PROFİLİ! (10 Eylül 2019 - Salı)
KARUN, HAMAN VE FİRAVUN (26 Ağustos 2019 - Pazartesi)
İSLAMOĞLU VE MÜRİTLERİ NEREDEN KOŞUYOR? (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
BİTİRMEZSEN BİTİRİRLER! (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
FABRİKATÖR (Doğu Perinçek) (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
CHP KAZANMADI, AKP KAYBETTİ! (25 Haziran 2019 - Salı)
ZULÜM DEVAM ETMEZ! (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
Devin Yalnızlığını Besteleyemedik! (27 Mayıs 2019 - Pazartesi)
FETÖCÜLÜK BİR ZİHNİYETTİR (19 Mayıs 2019 - Pazar)
AKLIMDA DELİ DELİ SORULAR! (14 Mayıs 2019 - Salı)
SEÇİM ve GEÇİM AFORİZMALARI (29 Nisan 2019 - Pazartesi)
Fetöcüler Neden Tam Temizlenmedi? (16 Nisan 2019 - Salı)
Adalet Öldü Helvasını Yedik!!!! (06 Nisan 2019 - Cumartesi)
ADI GİBİ ARİFTİ OZAN ARİF (19 Şubat 2019 - Salı)
İSLAMCI AYDINLARIN ÇIKMAZI! (07 Şubat 2019 - Perşembe)
Siyasi Dalkavuklar / Dalkavuklukları (15 Ocak 2019 - Salı)
YÖNETİCİLERİMİZ BİZDEN Mİ? (20 Aralık 2018 - Perşembe)
AK PARTİ AKP´LEŞİR Mİ? (04 Aralık 2018 - Salı)
Medeniyet Tasavvurumuz (22 Kasım 2018 - Perşembe)
Ahlaksız Siyaset Olurmu? (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
Kanunlar Siyaselire İşlemiyor´mu? (05 Ekim 2018 - Cuma)
FETÖ GÜNAHINDA YALNIZ DEĞİL!!! (18 Eylül 2018 - Salı)
Aldatanlar Ve Aldananlar (19 Ağustos 2018 - Pazar)
Müslümanların Paradoksları (27 Temmuz 2018 - Cuma)
Erdoğan Büyük Oyunu Bozdu! (28 Mayıs 2018 - Pazartesi)
Fetöyü Paşa Yapıp Afedelim !!! (02 Mayıs 2018 - Çarşamba)
Şehid Muhsin Reis (26 Mart 2018 - Pazartesi)
İslam´ın Güncellenmesi (10 Mart 2018 - Cumartesi)
Küresel Terörist Fetulşeytan (29 Ocak 2018 - Pazartesi)
İtiraf Ediyorum Ben de Enayilik Ettim ! (25 Ocak 2018 - Perşembe)
Necip Fazıl İstismarcılığı ! (20 Aralık 2017 - Çarşamba)
Katliamları Muharref Tevrat Emrediyor! (08 Aralık 2017 - Cuma)
Müslüman Müslüman´a Güvenir mi? (19 Kasım 2017 - Pazar)
Diktatörler/Diktatörlük (07 Ekim 2017 - Cumartesi)
Akıl Tarikatı ve Mürşidi (17 Eylül 2017 - Pazar)
Bizim(!) Medyadan Portreler!!! (24 Ağustos 2017 - Perşembe)
Utandım Tiksindim Ve Korktum !!! (24 Temmuz 2017 - Pazartesi)
Fetö´nün Pisikolojik Savaş Taktikleri !!! (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
Fetönün Yeni Şeytanlıkları (03 Haziran 2017 - Cumartesi)
Bylock Mit Operasyonu´mu ? (26 Mayıs 2017 - Cuma)
Ordu Milletten TSK´ile Evrildik (18 Mayıs 2017 - Perşembe)
Bu Mücadeleleyle Fetö´yü Yenebilirmiyiz (24 Nisan 2017 - Pazartesi)
Düşmanı Küçük Gören Kaybeder (01 Nisan 2017 - Cumartesi)
Üst Akıl´mı Çukur Akıl´mı ? (13 Mart 2017 - Pazartesi)
Ulu Hakan Abdul Hamit Han (28 Şubat 2017 - Salı)
Neden ´´Evet´´Diyorum? (17 Şubat 2017 - Cuma)
Alimim!Alimsin!Alim? (07 Şubat 2017 - Salı)
Dinini Davasına Kurban Edenler (24 Ocak 2017 - Salı)
Terörist Değilmiş (08 Ocak 2017 - Pazar)
TBMM Darbe Komisyonu Konuşmam (20 Aralık 2016 - Salı)
ABD mi Büyük (Hâşâ) Allah mı? (21 Kasım 2016 - Pazartesi)
Karizmatik Liderler İslam´ın Neresinde ? (28 Eylül 2016 - Çarşamba)
Değişen Toplumumuz Nereye Gidiyor (19 Eylül 2016 - Pazartesi)
Vahiy Akılsız Anlaşılmaz! (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
Mehti Ve Mesih İnancı Fetöler Doğuruyor (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
Kısır Darbeler Ülkesi! (04 Ağustos 2016 - Perşembe)
Darbe Ahlaksızlığı! (28 Temmuz 2016 - Perşembe)
Akılcılığın Öncüsü Büyük İmam (13 Temmuz 2016 - Çarşamba)
Çağımızda Bir Alperen: Arvasi (03 Temmuz 2016 - Pazar)
Dertlerimiz Bıraktığı Gibi! (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
YESEVÎLİK RUHU VE ÖĞRETİSİ (11 Haziran 2016 - Cumartesi)
HOLOKOSTCU ALMANLAR! (06 Haziran 2016 - Pazartesi)
Kürt Meselesi İslam´la Çözülür (30 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Makedonya´da Bir Türk Yapılanması: (14 Mayıs 2016 - Cumartesi)
ABD´İN ÇÖKÜŞÜ DE MUKADDER! (08 Mayıs 2016 - Pazar)
Fitnebaşı İngilizler (21 Nisan 2016 - Perşembe)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
16.7155
EURO
17.4703
İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:34 08:20 13:17 15:37 17:55 19:29
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Röportaj Tüm Roportajlar
Yemeğiniz çok tuzlu olduysa 1 orta boy patatesi oval doğrayın ve yemeğin üstüne yerleştirin. Tuzu çekecektir.

Püf noktası
İran´da, Korkusunu Bastırmak Ve Sıkıntılarından Kurtulmak İçin Madeni Nesneleri Yiyen Genç Kızın Karnından Ameliyatla Yarım Kilogram Ağırlığında Metal Parçalar Çıkarıldı.

İlginç bilgiler