FETÖ´YÜ DEVLET ERKİ BESLİYOR!
Bir kişi hata yaparsa zararı kendinedir. Ama devleti yönetenler hata yaparsa bunun cezasını topyekûn millet öder. Bu açıdan devleti yönetenlerin hata yapma lüksleri yoktur. Son derece dikkatli olmak zorundadırlar.
Tarih: 7.4.2021 09:00:50 / 730okunma / 0yorum
Selim Çoraklı

 

Devletleri ayakta tutan en önemli unsur şüphesiz adalettir. Hazreti Ömer (ra) “Adalet mülkün temelidir.” Derken bu gerçeğe dikkat çekmiştir.

Adalet, evrenin ruhudur ve ruh olmadan da devletlerde düzen sağlamak mümkün değildir. Zaten bugün bütün dünyadaki ülkeleri incelediğimizde adaletin küçüldüğü ülkelerde, suç oranlarının çok artığını ve hakim olanın suçlular olduğunu görüyoruz. Adaletin işlemediği ülkelerde mafya ve suç örgütleri alabildiğine palazlanır ve bütün devleti kanserli hücreler gibi sarar.

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan da bahsedilemez. Bu noktada Mahatma Gandhı´nin şu sözüne hak vermemek elde değildir:

“Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız.”

Adaletsizliği adaletle yıkma yoluna gidilmediği için ülkemizde sık sık darbeler ve darbe girişimleri yapılmakta ve sistem baştan aşağı suçluların cirit attığı bir vahaya dönüşmektedir.

Adaletin hakim olmadığı sistemler suçlu üretir. Bunun en büyük örneklerini 12 Eylül darbesinde ve sonrasında yaşadık. 12 Eylül´ün darbeci generalleri adaletsizliğin en büyük örneklerinden birini sergilemişlerdir. Darbecilik baştan zaten en büyük adaletsizliktir ve sonuçları itibariyle peşinden yine büyük adaletsizlik doğurmuştur.

12 Eylül darbesini yapanlar güya mevcut ortamdaki anarşiyi ortadan kaldırmak için darbe yaptıklarını iddia etmişlerdir. Adaletsizlikten doğan terörü yeni bir adaletsizlikle çözmek asla mümkün değildir.

12 darbecileri sözde adalet getiriyorum diyerek adaletsiz bir darbeye girişmiş ve sonunda PKK gibi bir örgütü besleyerek ülkenin başına musallat etmiştir.

Bilindiği üzere 1974 yılında Marksist Leninist bir örgüt olarak kurulan PKK, Kürk halkının hakkını koruma bahanesini yüzüne maske olarak geçirmiştir. 1980 yılına kadar devlete karşı hiçbir harekette bulunmayan PKK, 12 Eylül sonrasında içeri alınan sempatizanlarının eğitilmesi sonucu tam bir terör örgütüne dönüştürülmüştür.

12 Eylül 1980 sonrasında Diyarbakır Askeri Cezaevi´ne beraber atılan PKK´lı militan ve sempatizanlar burada islah edilip kazanma yerine kendilerine yapılan baskı ve işkenceler sonunda hepsi örgütlerine bağlı birer militan haline dönüştüğüne dair hem devletin istihbarat raporları hem de PKK kaynaklarında anlatılmaktadır.

İşin ilginç yanı 12 Eylül zihniyetinin yaptığı yanlışlar PKK sempatizanlarını bile militanlaştırırken 15 Temmuz sonrasında da devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadeledeki bazı yanlışlarda FETÖ sempatizanlarını ve bu şeytani yapıya sırf İslami hizmet yapıyorlar zannıyla destek verenleri de militanlaştırmıştır.

17/25 Aralık FETÖ operasyonundan sonra bu şeytani yapıyı deşifre eden biri olarak o dönemde benimle temas kuran devlet yetkililerine şunları söylemiştim:

“Devletimizin FETÖ ile mücadelede yapacağı en önemli faaliyetlerden biri bu şeytani yapının yönetici kesimleri ve hangi kesiminde olursa olsun suç işleyenlerini bulup cezalandırırken, bu yapıya İslami hassasiyetlerinden dolayı herhangi bir şekilde destek veren sempatizanları kazanma yoluna gitmelidir. Devlet burada analığını veya babalığını göstermeli ve projeler gerçekleştirerek bu kesimi mutlaka FETÖ isimli şeytani yapının elinden kurtarmalıdır. Aksi halde FETÖ, kısa zamanda bu sempatizan kesimleri de maniple ederek militan kadrolara dönüştürebilir. Bu açıdan devletini, milletini, dinini seven herkesi bu hususta hassas davranmaya davet ediyorum. Aksi halde bu şeytani örgütün başımıza açacağı gaileleri uzun yıllar gidermek mümkün olmayabilir.”

Bu türden açıklamaları hem FETÖ darbesini soruşturmak için kurulan TBMM Araştırma komisyonuna, hem FETÖ Çatı ana davasındaki tanıklığım sırasında hem de yaptığım birçok TV programında ve yazdığım makalelerde sesli biçimde haykırdım. Ama sebebi nedir bilinmez sesimi duymalarına rağmen duymazdan gelenleri gördükçe FETÖ´nün devletin en kılcal damarlarına nasıl sızdığını bir kez daha derinden müşahade ettim.

Bu hususta benim gibi FETÖ ile hayatı pahasına mücadele edenlerin sesine kulak verilmediği gibi bir de üstüne bizlerde neredeyse FETÖ´yü deşifre etitğimiz için suçlu konumuna sokulmak istendik. Bütün patilere sızmış olan ve hala yerinde duran FETÖ´nün siyasi ayağına operasyon yapılmadığı için bu kripto FETÖcüler bize karşı itibarsızlaştırma suikastlarında bile bulundular.

FETÖ isimli bu şeytani örgütle baş etmek sadece emniyet ve yargı eliyle mümkün olamayacağını yıllardır haykırıyoruz. Devletimizi yönetenler FETÖ ile mücadeleyi en başta İslami ve kültürel yönden olmak üzere siyasi, ekonomik, sosyal vs. bütün alanlarda çok planlı şekilde yapmak zorundadır.

Bu hususta Sayın Erdoğan maalesef kendi ifadesiyle en yakınları tarafından bile yalnız bırakılmaktadır. Kendisine verilen yanlış bilgilerle yapılan bazı atamalarda hala FETÖcülerin devletin en kritik makamlarına atandıklarını haberlerde sık sık okuyoruz.

FETÖ isimli CIA yapılanmasına karşı devletimizin yapacağı en isabetli karar acilen bir “FETÖ İLE MÜCADELE ÜST KURULU” kurması ve bu alanda ön cephede şavaşanları bu kurula almasıdır. Çünkü çok Sofistike bir yapıya sahip bulunan FETÖ isimli şeytani örgüt ve lideri her türlü psikolojik savaş tekniklerini kullanarak hainliğine devam etmektedir.

Başta Sayın Erdoğan olmak üzere devleti yönetenler bu şeytani yapıyı “İhanet, Ticaret ve İbadet” diye üç kategoride sınıflandırdı ama sınıflandırmanın gereği yapılmadı/yapılamadı. İhanet kesiminin yurt dışına kaçmasına adeta göz yumuldu. Ticaret kesimi ile bizzat Ak Partili vekillerin ifadeleriyle “FETÖ BORSASI” oluşturularak kaz gibi yolundu ve iktidar erkini kullananların bazılarını bu yolla çok zengin oldu. Operasyonların kahır ekseriyeti ise “İbadet” kesimine yönelik yapıldı. Zaten FETÖ isimli şeytani yapı bu kesimeoperasyon yapılması için bütün kripto elemanlarını kullanmaktan çekinmedi. Böylelikle kamuoyunda önemli bir algı oluşturmayı başardılar.

Örgütün ibadet kesimini oluşturan ve sayıları yüzbinleri bulanların kahır ekseriyeti bu örgüte “İslami hassasiyetlerinden” dolayı katıldığını herkes bilir. FETÖ yapılanmasını iyi bilen biri olarak iddia ediyorum ki, FETÖ ile yapılan mücadeledeki bazı yanlışlar olmasaydı adı zikredilen ibadet kesiminin % 90´nı devletinin ve milletinin yanında yer alırdı. Devlet ve hükümet bu hususta maalesef hassas davranmadı. Suçun şahsiliği ilkesi işleterek suç işleyenleri ayırdıktan sonra İbadet kesimi kazanılma yoluna gidilmeliydi. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı, “Bu yapıya bilmeyerek yardım ettim. Devletim ve milletim beni affetsin.” Diyorsa, bu sempatizan (ibadet) kesimine de bu tevbe etme hakkı tanınmalıydı. Bu yapılmadığı için örgüte İslami hassasiyetlerinden dolayı destek verenler örgütün elinden kurtulamamış ve hatta bu kesime yapılan bazı haksızlıklardan dolayı çoğu tıpkı 1980 darbe sonrası Diyarbakır cezaevinde olduğu gibi devletine düşman hale getirilmiştir.

Şu sıralar mahkemelerde görülen davalarda maalesef FETÖ´nün militan kesimi ile ibadet kesimini aynı kefeye koyularak yargılama yapılmakta ve bu durum CIA yapılanması olan FETÖ örgütünün ekmeğine yağ sürmektedir.

Suçun şahsiliği ilkesini çalıştırarak kim mevcut kanunlara göre suç işlemişse elbette gereği yapılmalıdır. Ama bu yapılırken yukarıda değindiğim gibi sadece İslami hassasiyetlerinden dolayı bu örgüte “örgüt olduğunu bilmeyerek” yardım eden, para toplayan, bankasına para yatıran, okuluna çocuğunu gönderenlerin (Cumhurbaşkanı´nın tasnifi ile ibadet kesiminin) suç işleyen örgüt mensupları ile aynı kategoride değerlendirmek hem davaların sulandırılmasına hem de on binlerce insanın örgütün kucağına itilmesine sebep olmuştur/olmaktadır.

Bu gerçeği 4 Şubat 2014 tarihli Sabah gazetesinin manşetinden verdiği açıklamalarımda açık biçimde ortaya koymuştum. Bana sorulan, “Cemaatteki eski arkadaşlarınız, dostlarınız, talebeleriniz ve bu apıya İslami hassasiyetinden dolayı destek verenler hakkında bugün ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya verdiğim cevapta meseleye dikkat çekmiş ve şöyle demiştim:

“Şunu açıkça söyleyebilirim. Bu yapının % 95´i gerçekten Anadolu´nun güzel insanlarıdır. Sokaktaki insanlarla karşılaştırıldığında eli ayağı öpülecek insanlardır. İslam için bir şeyler yapmak gayretindedirler. Fakat ne yazık ki % 95´i yöneten % 5´lik kesim esas ihanet içinde olanlardır. Bu yüzde 5´lik kesim fitne yayıyor, siyasete yön vermeye, polis-yargı darbeleri yapmaya çalışıyor. % 95´lik Anadolu insanının samimiyetini uluslararası istihbarat örgütlerine pazarlayacak derecede oyunlar oynuyorlar. Bu yapının yüzde 95´i temizdir. İhanet şebekesi yüzde 5´tir.”

O dönemde bugün içine düşülen yanlışa dikkat çektim ve bunu yüzlerce kez yüksek sesle hemen her yerde haykırdım. Maalesef FETÖ ile mücadelede devlet, hükümet ve medya buna dikkat etmediği için bu Sofistike örgüte bilmeyerek sadece İslami hassasiyetinden dolayı yardım eden on binlerce bu ülkenin insanı örgütün bilinçli militanı haline dönüştürülmüştür. Bu bilerek yapılmışsa ihanet, bilmeyerek yapılmışsa gaflettir. İster ihanet ister gaflet olsun sonuç devletimiz, milletimiz için büyük zararlar doğurmuştur. BU ZARARLARA BİLEREK KAPI AÇANLAR BU DÜNYADA OLMASA DA ÖBÜR DÜNYADA MAHKEME-İ KÜBRADA YAKASINI BİZDEN KURTARAMAYACAKTIR.

VESSELAM.

 

 

Anahtar Kelimeler: FETÖ, DEVLET, ERKİ, BESLİYOR
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
POLİTİK ARENADAKİ PARTİ VE PARTİCİKLER! (12 Nisan 2021 - Pazartesi)
ERDOĞAN SONRASI FETÖ NE YAPAR? (11 Mart 2021 - Perşembe)
MAHREMİN MAHREMİ FETÖKULLİ İŞLER! (03 Mart 2021 - Çarşamba)
AŞK ELMA ŞEKERİNE BENZER! (21 Şubat 2021 - Pazar)
FETULLAH´IN MÜNAFIKLIĞI VE TİLMİZLERİ (10 Şubat 2021 - Çarşamba)
HANİ YARGIDA FETÖ BİTMİŞTİ! (28 Ocak 2021 - Perşembe)
BİREYİ YOK EDEN KATİL YAPILAR (16 Ocak 2021 - Cumartesi)
YAZARLAR SAHTEKÂRLIK YAPARSA! (09 Ocak 2021 - Cumartesi)
MÜNAFIK İNSİ ŞEYTAN! (31 Aralık 2020 - Perşembe)
"PKK/HDP VE FETÖ ORTAK ALGISI" (19 Aralık 2020 - Cumartesi)
İNSANIZ İŞTE! (15 Aralık 2020 - Salı)
Sağlıkta Küresel Çete Oyunlar (04 Aralık 2020 - Cuma)
FETÖNÜN İŞLEDİĞİ CİNAYETLER (30 Kasım 2020 - Pazartesi)
POLİTİK ALAN ÇOK KİRLİ! (23 Kasım 2020 - Pazartesi)
FETÖ Mahkemelerinde Yaşadıklarım (18 Kasım 2020 - Çarşamba)
Boykot Ve Kandil Aforizmaları (30 Ekim 2020 - Cuma)
ADI MİLLİ AMA KENDİ ZAVALLI! (23 Ekim 2020 - Cuma)
CEHENNEME PASAPORT KESEN MEZHEPLER? (12 Ekim 2020 - Pazartesi)
ÂLİM OL Kİ ÖLMEYESİN (28 Eylül 2020 - Pazartesi)
ACELECİ, CAHİL VE ZALİM! (21 Eylül 2020 - Pazartesi)
Şeytan´ın Dünya Merkezleri! (14 Eylül 2020 - Pazartesi)
DİNSEL VE CİNSEL TACİZCİLER! (10 Eylül 2020 - Perşembe)
BU NE SİYASİ AYAKMIŞ BE! (29 Ağustos 2020 - Cumartesi)
HADİS KÜLLİYATINI OKURKEN DEHŞETE KAPILDIM! (20 Ağustos 2020 - Perşembe)
POLİTİKACILARA GÜVENİYOR MUSUNUZ? (13 Ağustos 2020 - Perşembe)
AYRILIK RAHMET OLABİLİR Mİ? (29 Temmuz 2020 - Çarşamba)
YENİ FETÖLERE FISRAT VERMEYELİM (22 Temmuz 2020 - Çarşamba)
MİDE BULANDIRAN SORULAR! (15 Temmuz 2020 - Çarşamba)
AYASOFYA AÇILDI DA! (14 Temmuz 2020 - Salı)
ARINÇ FETÖCÜ DEĞİLSE! (01 Temmuz 2020 - Çarşamba)
FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR!!! (16 Haziran 2020 - Salı)
BAĞIRSAK DÜĞÜMLEMESİ Mİ OLDUK? (19 Mayıs 2020 - Salı)
YA SOSYAL MEDYA OLMASA! (17 Mayıs 2020 - Pazar)
FETÖ İTİRAFLARINDAKİ SIR (09 Mayıs 2020 - Cumartesi)
FETÖYE HALA KİMLER HİZMET EDİYOR? (22 Nisan 2020 - Çarşamba)
DEVLET HERKESİ AFFEDEBİLİR Mİ? (17 Nisan 2020 - Cuma)
KUL AZMAYINCA BELA GELMEZ! (07 Nisan 2020 - Salı)
SİYASAL İSLAM VEYA İSLAMCILIK İLLÜZYONU (02 Nisan 2020 - Perşembe)
SAİD NURSİ TÜRK DÜŞMANI MI? (26 Mart 2020 - Perşembe)
VİRÜSTEN DEĞİL ALLAH(cc)´TAN KORK! (16 Mart 2020 - Pazartesi)
SİYASİ ALANDA FETÖ VALSI (09 Mart 2020 - Pazartesi)
FETÖ´DEN KORKAN KORKAKLAR! (02 Mart 2020 - Pazartesi)
ÜLKÜCÜ AHLAKLI OLUR! (20 Şubat 2020 - Perşembe)
İHANET HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR (04 Şubat 2020 - Salı)
TELİF HAKKI KUL HAKKIDIR (13 Ocak 2020 - Pazartesi)
İSLAM ŞAİRİ AKİF (30 Aralık 2019 - Pazartesi)
ÜLKÜCÜ BİRLİK NASIL SAĞLANIR? (23 Aralık 2019 - Pazartesi)
HİÇ ŞİRK KOŞUYOR MUSUNUZ? (18 Aralık 2019 - Çarşamba)
YENİ TERÖR ÇEŞİDİ: SOFİSTİKE TERÖR (11 Aralık 2019 - Çarşamba)
İŞGAL EDİLMİŞ ZİHİNLER! (02 Aralık 2019 - Pazartesi)
HORTUMUN MUSLUĞU YASALARDA (28 Kasım 2019 - Perşembe)
FETULLAH´A HAKSIZLIK ETMİŞİZ!!! (18 Kasım 2019 - Pazartesi)
KAZAK ERKEK MİSİNİZ!!! (13 Kasım 2019 - Çarşamba)
KURDUN ARKASINDAN BİN ÇAKAL HAVLAR (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
KHK´LAR TAM BİR FACİA İMİŞ!!! (01 Kasım 2019 - Cuma)
BARIŞ PINARI KİMLERİN KİMYASINI BOZDU? (12 Ekim 2019 - Cumartesi)
ÜLKÜCÜLER BİRLİK OLABİLİR Mİ? (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
ASRIN MÜHRÜ ÇAMLICA CAMİİ (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
AK PARTİ AFORİZMALARIM (20 Eylül 2019 - Cuma)
FETÖ´DEN AYRILANLARIN PROFİLİ! (10 Eylül 2019 - Salı)
KARUN, HAMAN VE FİRAVUN (26 Ağustos 2019 - Pazartesi)
İSLAMOĞLU VE MÜRİTLERİ NEREDEN KOŞUYOR? (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
BİTİRMEZSEN BİTİRİRLER! (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
FABRİKATÖR (Doğu Perinçek) (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
CHP KAZANMADI, AKP KAYBETTİ! (25 Haziran 2019 - Salı)
ZULÜM DEVAM ETMEZ! (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
Devin Yalnızlığını Besteleyemedik! (27 Mayıs 2019 - Pazartesi)
FETÖCÜLÜK BİR ZİHNİYETTİR (19 Mayıs 2019 - Pazar)
AKLIMDA DELİ DELİ SORULAR! (14 Mayıs 2019 - Salı)
SEÇİM ve GEÇİM AFORİZMALARI (29 Nisan 2019 - Pazartesi)
Fetöcüler Neden Tam Temizlenmedi? (16 Nisan 2019 - Salı)
Adalet Öldü Helvasını Yedik!!!! (06 Nisan 2019 - Cumartesi)
ADI GİBİ ARİFTİ OZAN ARİF (19 Şubat 2019 - Salı)
İSLAMCI AYDINLARIN ÇIKMAZI! (07 Şubat 2019 - Perşembe)
Siyasi Dalkavuklar / Dalkavuklukları (15 Ocak 2019 - Salı)
YÖNETİCİLERİMİZ BİZDEN Mİ? (20 Aralık 2018 - Perşembe)
AK PARTİ AKP´LEŞİR Mİ? (04 Aralık 2018 - Salı)
Medeniyet Tasavvurumuz (22 Kasım 2018 - Perşembe)
Ahlaksız Siyaset Olurmu? (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
Kanunlar Siyaselire İşlemiyor´mu? (05 Ekim 2018 - Cuma)
FETÖ GÜNAHINDA YALNIZ DEĞİL!!! (18 Eylül 2018 - Salı)
Aldatanlar Ve Aldananlar (19 Ağustos 2018 - Pazar)
Müslümanların Paradoksları (27 Temmuz 2018 - Cuma)
Erdoğan Büyük Oyunu Bozdu! (28 Mayıs 2018 - Pazartesi)
Fetöyü Paşa Yapıp Afedelim !!! (02 Mayıs 2018 - Çarşamba)
Şehid Muhsin Reis (26 Mart 2018 - Pazartesi)
İslam´ın Güncellenmesi (10 Mart 2018 - Cumartesi)
Küresel Terörist Fetulşeytan (29 Ocak 2018 - Pazartesi)
İtiraf Ediyorum Ben de Enayilik Ettim ! (25 Ocak 2018 - Perşembe)
Necip Fazıl İstismarcılığı ! (20 Aralık 2017 - Çarşamba)
Katliamları Muharref Tevrat Emrediyor! (08 Aralık 2017 - Cuma)
Müslüman Müslüman´a Güvenir mi? (19 Kasım 2017 - Pazar)
Diktatörler/Diktatörlük (07 Ekim 2017 - Cumartesi)
Akıl Tarikatı ve Mürşidi (17 Eylül 2017 - Pazar)
Bizim(!) Medyadan Portreler!!! (24 Ağustos 2017 - Perşembe)
Utandım Tiksindim Ve Korktum !!! (24 Temmuz 2017 - Pazartesi)
Fetö´nün Pisikolojik Savaş Taktikleri !!! (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
Fetönün Yeni Şeytanlıkları (03 Haziran 2017 - Cumartesi)
Bylock Mit Operasyonu´mu ? (26 Mayıs 2017 - Cuma)
Ordu Milletten TSK´ile Evrildik (18 Mayıs 2017 - Perşembe)
Bu Mücadeleleyle Fetö´yü Yenebilirmiyiz (24 Nisan 2017 - Pazartesi)
Düşmanı Küçük Gören Kaybeder (01 Nisan 2017 - Cumartesi)
Üst Akıl´mı Çukur Akıl´mı ? (13 Mart 2017 - Pazartesi)
Ulu Hakan Abdul Hamit Han (28 Şubat 2017 - Salı)
Neden ´´Evet´´Diyorum? (17 Şubat 2017 - Cuma)
Alimim!Alimsin!Alim? (07 Şubat 2017 - Salı)
Dinini Davasına Kurban Edenler (24 Ocak 2017 - Salı)
Terörist Değilmiş (08 Ocak 2017 - Pazar)
TBMM Darbe Komisyonu Konuşmam (20 Aralık 2016 - Salı)
ABD mi Büyük (Hâşâ) Allah mı? (21 Kasım 2016 - Pazartesi)
Karizmatik Liderler İslam´ın Neresinde ? (28 Eylül 2016 - Çarşamba)
Değişen Toplumumuz Nereye Gidiyor (19 Eylül 2016 - Pazartesi)
Vahiy Akılsız Anlaşılmaz! (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
Mehti Ve Mesih İnancı Fetöler Doğuruyor (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
İstihbarat Ağındaki Köstebek:Hocia (12 Ağustos 2016 - Cuma)
Kısır Darbeler Ülkesi! (04 Ağustos 2016 - Perşembe)
Darbe Ahlaksızlığı! (28 Temmuz 2016 - Perşembe)
Akılcılığın Öncüsü Büyük İmam (13 Temmuz 2016 - Çarşamba)
Çağımızda Bir Alperen: Arvasi (03 Temmuz 2016 - Pazar)
Dertlerimiz Bıraktığı Gibi! (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
YESEVÎLİK RUHU VE ÖĞRETİSİ (11 Haziran 2016 - Cumartesi)
HOLOKOSTCU ALMANLAR! (06 Haziran 2016 - Pazartesi)
Kürt Meselesi İslam´la Çözülür (30 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Makedonya´da Bir Türk Yapılanması: (14 Mayıs 2016 - Cumartesi)
ABD´İN ÇÖKÜŞÜ DE MUKADDER! (08 Mayıs 2016 - Pazar)
Fitnebaşı İngilizler (21 Nisan 2016 - Perşembe)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
8.0514
EURO
9.6802
İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:34 08:20 13:17 15:37 17:55 19:29
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Röportaj Tüm Roportajlar
Elektrikleriniz kesilirse hemen bir mum yakarsınız. Fakat, 1 mum yeterince odayı aydınlatmaz. Bu nedenle elektrik kesildiğinde yaktığınız mumu bir aynanın önüne koyun. Aynadan yansıyan aydınlık sizi çok şaşırtacaktır.

Püf noktası
Günde bir paket cips yemek, yılda beş şişe sıvı yağ içmenize bedel Britanya Kalp Vakfının ortaya çıkardığı bu sonuç, "abur cubur"a merakı olan insanları oldukça korkutacak. En çok cips tüketen ülkelerin başında İngiltere ve ABD geliyor.

İlginç bilgiler