VİRÜSTEN DEĞİL ALLAH(cc)´TAN KORK!
Gözle görülmesi mümkün olmayan bir virüsün bütün dünyaya nasıl bir korku saldığını aylardır seyrediyoruz. Korkunun sebebi elbette ölümlere sebep olması ve ölümü hatıra getirmesidir.
Tarih: 16.3.2020 09:26:26 / 840okunma / 0yorum
Selim Çoraklı

Gözle görülmesi mümkün olmayan bir virüsün bütün dünyaya nasıl bir korku saldığını aylardır seyrediyoruz. Korkunun sebebi elbette ölümlere sebep olması ve ölümü hatıra getirmesidir. Hâlbuki ölüm asla unutulmaması gereken en büyük gerçeği olarak hayatımızın merkezinde yer alıyor.

İnsan unutkan bir varlık. İnsan kelimesinin “Nisyan” yani unutmak kökünden geldiğini söyleyenler haklı galiba. Öyle ya hayatın en büyük gerçeği olan ölümü çoğu kez unutuyoruz. Bunun adına ister gaflet isterse başka bir şey diyelim netice fark etmiyor ve bir ölümü unutuyor, dünyaya dalıyor ve bu âlemde ebedi olarak kalacağımızı zannediyoruz.

Rabbim dünyaya dalan, gaflete düşen insanları kitaplar ve Resuller/Nebiler göndererek hep uyarmış. Bu dünyanın geçici olduğunu, insanın buraya bir imtihan için gönderildiğini sık sık hatırlatmış.

“Her canlı ölümü tadacaktır. Bu dünya hayatı ise, aldatma metaından başka bir şey değildir.” (Âl-i İmran, 185)

Rabbimiz sadece kitapları ile değil, en büyük kitabı mahiyetindeki Kâinatta koyduğu ayetlerle de bize hep insanın bu dünyada ebedi kalmayacağını bildirmektedir.

Bunun adına siz ister kanser, ister trafik kazası, isterse de son aylarda bütün dünyanın gündeminden düşmeyen Korona virüsü deyin fark etmez. Bunların hepsi Allah(cc)´ın şeriat-i fıtriye dediğimiz birer kanunu ve ayetidir.

Allah(cc), Kâinatı başıboş yaratmamış, işleyişini tanzim eden kanunlar koymuştur. Bunun adı da halkımızın “Tabiat kanunları” dediği, “Şeriat-ı fıtriye kanunlarıdır. Tabiat ancak Allah(cc)´ın bir Laboratuvarı olabilir. Kudret ve kuvvet sahibi onun işleyiş planını çizmiş ve uygulamaya koymuş. Bunlar, âlemlerin hareketini tanzim eden ve Allah´ın irade sıfatından gelen kanundan başka bir şey değildir.

Âlemlerde var olan ve irade sahibi olmayan canlı cansız bütün varlıklar görevlerini noksansız yapmaktadırlar. Cansız varlıklar bile kendi hesaplarına değil, ancak onlarda tecelli eden Esma-i İlahiye hesabına iş yaparlar.

İşte verilen bütün örneklerde görüldüğü gibi, kâinatta meydana gelen bütün olaylar, İlahi iradeden gelen fıtri kanunlarla (Şeriat- ı fıtriye) tanzim edilmiştir ve Sünnetullah dediğimiz Allah(cc)´ın ayetlerinin tecellileridir.

Ölüm de bir fıtri kanundur.

Ölüm insan için gerçek âlem olan ahiret sarayına geçiş biletidir. İnsan bu bileti alamadan o sarayın kapısı mahiyetindeki kabre giremez.

Ölüm, anne karnında bedene konulan ruhun, yeniden Rabbimize döndürüldüğü anın adıdır.

Zahirine baktığımızda ürkütücü görülen ölümün gerçek mahiyetini bildiğimizde hiçte ürkütücü olmadığını görüyoruz. Bu gerçeği Allah (cc) kitaplarında Resullere bildirmiş ve onlar da bize aktarmışlardır.

“De ki: ´Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah´a döndürüleceksiniz, O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.” (Cuma, 8)

Hayata Allah(cc)´ın gönderdiği kitaplar gözüyle bakmasını bilmeyen felsefî ve beşeri ideolojiler için ölüm bir yok oluş, bitiş, tükeniş, dağılma, inhiraf, inkırazdır!

İşte korku da, stres de, panik de burada başlamaktadır.

Hâlbuki ölümün mahiyetini bilenler ondan korkmamış, şairin değimi ile “Bir gül bahçesine girercesine” ölümün kollarına, şehadete koşmuşlardır.

Çünkü Allah(cc)´a ve ahirete inanan bir insan için ölüm yoktur. Ölüm geçici bir misafirlikten hakiki vatan olan ahirete geçiş biletidir.

“Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O´nun her şeye gücü yeter. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. (Mülk, 1-2)

Allah (cc) ölümün çaresini ilk Resul ve Nebi olan Hz. Âdem (as) vasıtasıyla bize göstermiştir. Bu da hayata, ölüme ve ölüm sonrasına iman nazarıyla bakmaktır.

İman insana uzun bir yolculuğa çıkmış yolcu olduğunu hatırlatır. Bu bakışta insan Allah(cc)´ın ilminden ruhlar âlemine, ruhlar âleminden anne karnına, anne karnından çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan ölüm ve kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolcu olarak görülür.

İman insana ölümü, bir bitiş değil başlangıç, yok oluş değil gerçek vatana kavuşma olarak gösterir. İman nuru ile bakan insan ölümü ve kabri karanlık bir kuyu ağzı değil, ahiret âleminin giriş kapısı olarak idrak eder.

Bu dünya bir misafirhanedir. Her gün ölüme giden binlerce insan cenazeleriyle “Ölüm Haktır.” hükmünü teyit ediyorlar. Bütün insanlar bir araya gelse hayatın en büyük gerçeği olan ölümü öldürebilmeleri mümkün değildir. Madem bütün insanlar bir araya gelip güçlerini birleştirseler de ölüme çare bulmaları mümkün değil, o halde ölüme ve sonrasına hazırlıklı olmak gerekir.

İnsan iman nuruyla ölüme baktığında zahiri olarak görünen o ürkütücülük yerini derin bir teslimiyete bırakır ve şairin ifadesiyle, “Ölümü öldüren Rabbe secdeler olsun” der.

“Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; burçlarda, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile!” (Nisâ, 78)

Ölümden asla kaçış yoktur. Şimdiye kadar da kimse kaçamamıştır. Öyleyse kaçışı mümkün olmayan bu hayatın en büyük gerçeğinin mahiyetini bilerek ona hazırlanmalı değil miyiz?

Allah(cc)´a ve ahirete inanan bir insan için ölüm; bir mekân değiştirmeden başka bir şey değildir.

“Biz Allah´ın kullarıyız ve ona döneceğiz..” (Bakara 156)

Sırası ve vakti gelen için ne bir dakika ileri, ne bir dakika geri kalmak mümkün değildir.

İnanan insan için hiçbir şey tesadüf de değildir. Her şey gibi Korona virüsü de, hatta yere düşen bir yaprak dahi sınırsız ilim, nihayetsiz kudret sahibi her şeyi gören Basir ve her şeyi işiten Sem´i olan Allah (cc) tarafından yaratılmıştır. Allah (cc) bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “ol” der, o da aldığı emri hızla yerine getirerek oluverir. Hayat O´nun “Hayy” isminden geldiği gibi ölüm dahi “Mümit” isminin bir eseridir. Hayatı verdiği gibi ölümü veren de O´dur.

Büyük şair Allâme İkbal´in dediği gibi inanan insan için ölüm yoktur. Ölüm dünyadan ahirete doğma vaktidir. Ölüm dediğimiz hadise mekân değiştirmek ise, biz buradaki ölümümüzle dördüncü mekânımızı değiştiriyoruz. Zira Allah´ın (cc) ilminden Kudretin tecellisi ile önce ruhlar âlemine, oradan anne karnına, oradan dünyaya doğduk. Sonunda da dünyadan ahirete doğuyoruz.

Ölüm mekân değiştirme ve gerçek âleme doğum ise, niçin korkalım ki?

Ölüme gerçek âlemin kapısı olarak bakan için büyük şair Necip Fazıl ne güzel demiş:

“Ölüm güzel şey budur perde arkasından haber.

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber.”

İman ediyoruz ki ecel takdir edilmiştir ve zamanı asla değişmez. Zamanı gelmeden Korona virüsü de, deprem de, kanser de hülasa hiçbir varlık ona ilişemez. Ama zamanı gelince ne bir dakika ileri ne bir dakika geri kalmak da kimsenin elinde değildir.

O zaman inanan insanlara düşen şey, Rabbimizin emanet olarak verdiği bu hayatı, O´nun yolunda harcamak, nihayetlendirirken de O´nun yolunda harcamasını bilmektir. Hastalıklar, virüsler, depremler hepsi birer fani vazifeli yaratıklardır. Allah (cc) dilemedikçe hiç biri vazifelerinin dışında bir şey yapamaz. Ölüm meleği dediğimiz Azrail (as) bile sadece vazifesini yapar.

“De ki: ´Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 11)

O zaman Korona virüsten, kanserden, depremden vs. hastalık ve musibetlerden korkmak inanan insana yakışmaz. İnanan insan tedbirini alır ve takdiri Allah(cc)´a bırakır.

Aklı başında olan insan, ne dünya işlerinden kazandığına sevinir ve ne de kaybettiği şeye üzülür. Zira dünya durmuyor yaratıldığından beri hiç durmuyor. Her gün inmesi gereken yolcularını boşaltıp yenilerini alıyor ve yoluna devam. Bütün insanlar da bu dünya bineğinin yolcusudur ve durakları geldiğinde onlar da inecektir. İnsanın baki ömründeki göreceği rahat ve lezzette, ancak bu fâni ömürde çalışmalarına bağlıdır.

Ölüm, inanan insanlar için büyük bir nasihattir. “Lezzetleri acılaştıran ölümü çok çok zikredin.” , “Sana nasihat edici olarak ölüm yeter.” diyen Resulullah (sav) ölümden ibret almamız gerektiğini bizlere öğüt verir.

Ölüm aynı zamanda insanlık için büyük bir nimettir. Çünkü ölüm, ebedi saadetin başlangıcı olduğu için nimet sayılır. Nimetin başlangıcı da nimettir.

Evet, baştan beri zikrettiğimiz gibi ölüm inanan insan için bir mekân değiştirmedir. Bunun için ölüme mertçe bakmasını bilenler bu dünyada da şerefle yaşamasını bilenler arasından çıkmaktadır.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Nuruyla kâinatın hakikatini insana gösterir. İman aynı zamanda kuvvettir. İnsana bu kâinatın esas sahibinin Allah (cc) olduğunu bildirir. Bu sebeple hakiki imanı elde eden insan korona virüsüne de, kansere de, depreme de, ölüme de kâinata da meydan okur.

Korona virüsünden korktuğumuz kadar imanımızı kuvvetlendirsek belki de virüs bizden korkacaktır.

“Ey iman edenler! Allah´tan, O´na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i İmran, 102)

 

-----

 

ÖNEMLİ NOT:

Korona gibi virüslerin birer biyolojik silah olduğu açıktır. Küresel emperyalist güçler dünyayı değişik vasıtalarla kontrol altında tutmak veya daha fazla kazanmak için bu tür silahları ürettiklerini artık gizleyemiyorlar. Allah (cc) korkusu ve ahiret inancı olmayan bu küresel şeytanlar her yıl başka bir virüs veya hastalık piyasaya sürüp sonra da ilacıyla, aşısıyla milyar dolarları kasalarına taşıyorlar. Korona virüsü de tıpkı geçmişteki, Sars, Kuş gribi, Domuz gribi, Zehirli kene vb. gibi bir biyolojik silahtır. Ona karşı inancımızın gerektirdiği temizliği yapar, tedbirimizi alır ve takdiri Allah(cc)´a bırakırsak strese, korkuya, paniğe kapılmayız.

Anahtar Kelimeler: VİRÜSTEN, DEĞİL, ALLAH, KORK
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
SAİD NURSİ TÜRK DÜŞMANI MI? (26 Mart 2020 - Perşembe)
SİYASİ ALANDA FETÖ VALSI (09 Mart 2020 - Pazartesi)
FETÖ´DEN KORKAN KORKAKLAR! (02 Mart 2020 - Pazartesi)
ÜLKÜCÜ AHLAKLI OLUR! (20 Şubat 2020 - Perşembe)
İHANET HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR (04 Şubat 2020 - Salı)
TELİF HAKKI KUL HAKKIDIR (13 Ocak 2020 - Pazartesi)
İSLAM ŞAİRİ AKİF (30 Aralık 2019 - Pazartesi)
ÜLKÜCÜ BİRLİK NASIL SAĞLANIR? (23 Aralık 2019 - Pazartesi)
HİÇ ŞİRK KOŞUYOR MUSUNUZ? (18 Aralık 2019 - Çarşamba)
YENİ TERÖR ÇEŞİDİ: SOFİSTİKE TERÖR (11 Aralık 2019 - Çarşamba)
İŞGAL EDİLMİŞ ZİHİNLER! (02 Aralık 2019 - Pazartesi)
HORTUMUN MUSLUĞU YASALARDA (28 Kasım 2019 - Perşembe)
FETULLAH´A HAKSIZLIK ETMİŞİZ!!! (18 Kasım 2019 - Pazartesi)
KAZAK ERKEK MİSİNİZ!!! (13 Kasım 2019 - Çarşamba)
KURDUN ARKASINDAN BİN ÇAKAL HAVLAR (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
KHK´LAR TAM BİR FACİA İMİŞ!!! (01 Kasım 2019 - Cuma)
BARIŞ PINARI KİMLERİN KİMYASINI BOZDU? (12 Ekim 2019 - Cumartesi)
ÜLKÜCÜLER BİRLİK OLABİLİR Mİ? (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
ASRIN MÜHRÜ ÇAMLICA CAMİİ (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
AK PARTİ AFORİZMALARIM (20 Eylül 2019 - Cuma)
FETÖ´DEN AYRILANLARIN PROFİLİ! (10 Eylül 2019 - Salı)
KARUN, HAMAN VE FİRAVUN (26 Ağustos 2019 - Pazartesi)
İSLAMOĞLU VE MÜRİTLERİ NEREDEN KOŞUYOR? (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
BİTİRMEZSEN BİTİRİRLER! (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
FABRİKATÖR (Doğu Perinçek) (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
CHP KAZANMADI, AKP KAYBETTİ! (25 Haziran 2019 - Salı)
ZULÜM DEVAM ETMEZ! (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
Devin Yalnızlığını Besteleyemedik! (27 Mayıs 2019 - Pazartesi)
FETÖCÜLÜK BİR ZİHNİYETTİR (19 Mayıs 2019 - Pazar)
AKLIMDA DELİ DELİ SORULAR! (14 Mayıs 2019 - Salı)
SEÇİM ve GEÇİM AFORİZMALARI (29 Nisan 2019 - Pazartesi)
Fetöcüler Neden Tam Temizlenmedi? (16 Nisan 2019 - Salı)
Adalet Öldü Helvasını Yedik!!!! (06 Nisan 2019 - Cumartesi)
ADI GİBİ ARİFTİ OZAN ARİF (19 Şubat 2019 - Salı)
İSLAMCI AYDINLARIN ÇIKMAZI! (07 Şubat 2019 - Perşembe)
Siyasi Dalkavuklar / Dalkavuklukları (15 Ocak 2019 - Salı)
YÖNETİCİLERİMİZ BİZDEN Mİ? (20 Aralık 2018 - Perşembe)
AK PARTİ AKP´LEŞİR Mİ? (04 Aralık 2018 - Salı)
Medeniyet Tasavvurumuz (22 Kasım 2018 - Perşembe)
Ahlaksız Siyaset Olurmu? (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
Kanunlar Siyaselire İşlemiyor´mu? (05 Ekim 2018 - Cuma)
FETÖ GÜNAHINDA YALNIZ DEĞİL!!! (18 Eylül 2018 - Salı)
Aldatanlar Ve Aldananlar (19 Ağustos 2018 - Pazar)
Müslümanların Paradoksları (27 Temmuz 2018 - Cuma)
Erdoğan Büyük Oyunu Bozdu! (28 Mayıs 2018 - Pazartesi)
Fetöyü Paşa Yapıp Afedelim !!! (02 Mayıs 2018 - Çarşamba)
Şehid Muhsin Reis (26 Mart 2018 - Pazartesi)
İslam´ın Güncellenmesi (10 Mart 2018 - Cumartesi)
Küresel Terörist Fetulşeytan (29 Ocak 2018 - Pazartesi)
İtiraf Ediyorum Ben de Enayilik Ettim ! (25 Ocak 2018 - Perşembe)
Necip Fazıl İstismarcılığı ! (20 Aralık 2017 - Çarşamba)
Katliamları Muharref Tevrat Emrediyor! (08 Aralık 2017 - Cuma)
Müslüman Müslüman´a Güvenir mi? (19 Kasım 2017 - Pazar)
Diktatörler/Diktatörlük (07 Ekim 2017 - Cumartesi)
Akıl Tarikatı ve Mürşidi (17 Eylül 2017 - Pazar)
Bizim(!) Medyadan Portreler!!! (24 Ağustos 2017 - Perşembe)
Utandım Tiksindim Ve Korktum !!! (24 Temmuz 2017 - Pazartesi)
Fetö´nün Pisikolojik Savaş Taktikleri !!! (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
Fetönün Yeni Şeytanlıkları (03 Haziran 2017 - Cumartesi)
Bylock Mit Operasyonu´mu ? (26 Mayıs 2017 - Cuma)
Ordu Milletten TSK´ile Evrildik (18 Mayıs 2017 - Perşembe)
Bu Mücadeleleyle Fetö´yü Yenebilirmiyiz (24 Nisan 2017 - Pazartesi)
Düşmanı Küçük Gören Kaybeder (01 Nisan 2017 - Cumartesi)
Üst Akıl´mı Çukur Akıl´mı ? (13 Mart 2017 - Pazartesi)
Ulu Hakan Abdul Hamit Han (28 Şubat 2017 - Salı)
Neden ´´Evet´´Diyorum? (17 Şubat 2017 - Cuma)
Alimim!Alimsin!Alim? (07 Şubat 2017 - Salı)
Dinini Davasına Kurban Edenler (24 Ocak 2017 - Salı)
Terörist Değilmiş (08 Ocak 2017 - Pazar)
TBMM Darbe Komisyonu Konuşmam (20 Aralık 2016 - Salı)
ABD mi Büyük (Hâşâ) Allah mı? (21 Kasım 2016 - Pazartesi)
Karizmatik Liderler İslam´ın Neresinde ? (28 Eylül 2016 - Çarşamba)
Değişen Toplumumuz Nereye Gidiyor (19 Eylül 2016 - Pazartesi)
Vahiy Akılsız Anlaşılmaz! (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
Mehti Ve Mesih İnancı Fetöler Doğuruyor (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
İstihbarat Ağındaki Köstebek:Hocia (12 Ağustos 2016 - Cuma)
Kısır Darbeler Ülkesi! (04 Ağustos 2016 - Perşembe)
Darbe Ahlaksızlığı! (28 Temmuz 2016 - Perşembe)
Akılcılığın Öncüsü Büyük İmam (13 Temmuz 2016 - Çarşamba)
Çağımızda Bir Alperen: Arvasi (03 Temmuz 2016 - Pazar)
Dertlerimiz Bıraktığı Gibi! (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
YESEVÎLİK RUHU VE ÖĞRETİSİ (11 Haziran 2016 - Cumartesi)
HOLOKOSTCU ALMANLAR! (06 Haziran 2016 - Pazartesi)
Kürt Meselesi İslam´la Çözülür (30 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Makedonya´da Bir Türk Yapılanması: (14 Mayıs 2016 - Cumartesi)
ABD´İN ÇÖKÜŞÜ DE MUKADDER! (08 Mayıs 2016 - Pazar)
Fitnebaşı İngilizler (21 Nisan 2016 - Perşembe)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
6.4346
EURO
7.0896
İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:34 08:20 13:17 15:37 17:55 19:29
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Röportaj Tüm Roportajlar
Elleriniz soğan kokuyorsa, soğan doğradığınız bıçağı su altında elinize sürtün ve sabunla yıkayın. Kokudan eser kalmayacaktır.

Püf noktası
BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ? -Hapşırdığınız zaman kalbinizde dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. (Ya bi kez griptim hesapladım 120 kez hapşırmışım demek ki kalbim 1 dakika durmuş o gün) -Eiffel kulesinin tepesine çıkana kadar

İlginç Bilgiler